İzisad - İzmir İş Adamları ve Sanayiciler Derneği 2015-05-21 14-09-29